VM

دهکده اندیشه‌ها
تعامل اندیشه‌ها، راهی مطمئن برای تغییر

به دهکده اندیشه‌ها خوش آمدید.

همراه گرامی؛
نظرها و انتقادهای شما چراغی برای
مسیر آگاهی‌رسانی و اندیشه‌ورزی خواهد بود.

Village of Minds

girl with sunFlower
نقد و بررسی فیلم روزهای خوب (Perfect Days)؛ دفاع از شرافت انسانی
نقد و بررسی فیلم روزهای خوب (Perfect Days)؛ . . .

فیلم «روزهای خوب» در دفاع از شرافت انسانی ساخته شده. فرم انسانی اثر به‌قدری باعث ایجاد حس خوب می‌شود که نمونه‌اش را تنها در آثار کلاسیک می‌توان پیدا کرد.

فیلم «روزهای خوب» در دفاع از شرافت انسانی ساخته . . .

نقد و بررسی فیلم روزهای خوب (Perfect Days)؛ دفاع از شرافت انسانی نقد و بررسی فیلم روزهای خوب (Perfect Days)؛ دفاع از شرافت انسانی
فرصتی برای تراپی به لطف «افعی تهران»!
فرصتی برای تراپی به لطف «افعی تهران»!

رفتار آرمان بیانی (با بازی پیمان معادی) در اتاق مشاورهٔ سریال «افعی تهران»، بارها ما را به یاد خودمان می‌اندازد!

رفتار آرمان بیانی (با بازی پیمان معادی) در اتاق مشاورهٔ . . .

فرصتی برای تراپی به لطف «افعی تهران»! فرصتی برای تراپی به لطف «افعی تهران»!